Концерт” Дари радость на Рождество”

https://tvereparhia.ru/novosti/novosti-eparxii/otedel-soczialnogo-sluzheniya/40568-kontsert-dari-radost-na-rozhdestvo